изображения не найдены

Проект «Живий музей» – Музей нематеріальної культурної спадщини створив відкритий та інклюзивний майданчик для співпраці фахівців ОЦУК і місцевих громад, спрямованої на підвищення обізнаності населення з елементами НКС засобами формальної та неформальної освіти. В діяльності «Живого музею» використовуються як традиційні музейні практики (створення колекцій, опис та документування, архівування, експонування тощо), так і прийоми, що відповідають природі нематеріальної культурної спадщини й духу Конвенції ЮНЕСКО) інтерв’ю та усні історії, «поринання» в живу культуру за допомогою відеоінсталяцій, майстер-класи, тематичні заходи тощо).
 

Успішне поєднання НКС і традиційних музейних інструментів є актуальним і перспективним напрямком діяльності сучасних музейних центрів. Важливим аспектом роботи «Живого музею» є використання сучасних технологій, що робить елементи місцевої нематеріальної культурної спадщини доступними в онлайн режимі.
На сьогоднішній день музей перетворився на об’єкт неформальної освіти з питань НКС для зацікавлених та всіх бажаючих.
На фото: робота з екскурсоводами, які працюють в м. Одесі. У нас можна про все почути, в руках потримати . а найголовніше _ всім практикам і ремеслам, які експонуються в музеї, можна навчитися. адже тут зберігаються тільки зразки живої культури.