ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного фестивалю
аматорського театрального мистецтва
„Театральна весна”
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок проведення обласного фестивалю аматорського театрального мистецтва „Театральна весна”
(далі – фестиваль).
2. Фестиваль проводиться один раз на два роки з метою:
– розвиток та популяризація аматорського театрального мистецтва;
– сприяння зросту творчого рівня аматорських театральних колективів;
– знайомство театральних колективів з творчістю інших аматорських театрів;
– обмін естетичними ідеями та режисерсько-педагогічними методами серед керівників театральних колективів;
– виявлення та підтримка новостворених аматорських театрів;
– налагодження творчих зв’язків з професійними театрами для запозичення та застосування їхнього досвіду в роботі аматорських колективів і можливого стажування найбільш талановитих акторів-аматорів у професійних трупах.
3. Організаторами фестивалю є:
Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації;
Одеський обласний центр української культури;
4. До участі в організації та проведенні фестивалю організатори можуть залучати органи місцевого самоврядування, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші зацікавлені підприємства, установи й організації (за згодою).
 

ІІ. Умови проведення Фестивалю:
1. До участі в фестивалі запрошуються аматорські театральні колективи різних видів: драматичні, музичні, лялькові та інші.
2. Професійні театри можуть брати участь у фестивалі тільки в якості гостей з представленням показової вистави.
3. Тривалість виступу 20 – 30 хвилин.
4. Для формування програми та афіші фестивалю учасники подають:
– заявку (форма додається);
– творчу характеристику колективу (вільна форма).
5. Заявки на участь у фестивалі оргкомітет приймає до 25 вересня 2021 року за e-mail адресою: etnokonkurs@ukr.net
Заявки, надіслані пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть.
6. Керівнику театрального колективу необхідно мати при собі партитуру звуку та світла вистави, а також запис фонограми з якісним звучанням – на USB флеш-нокоплювачі.
8. Проживання та харчування учасників – за рахунок відряджуючих організацій.
ІІІ. Організація фестивалю
1.Фестиваль проводиться за наступними номінаціями:
– дорослі театральні колективи;
– дитячі;
– лялькові.
2. Вікових та обмежень щодо участі в фестивалі немає.
IV. Організаційний комітет фестивалю:
1. На час підготовки та проведення фестивалю створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники засновників та організаторів, режисери та актори провідних театрів м.Одеси, члени Національної спілки театральних діячів України, викладачі мистецьких навчальних закладів та інших підприємств, установ, організацій (за згодою).
2. Зі складу членів організаційного комітету обираються голова та секретар.
3. До повноважень голови оргкомітету належить координація роботи з підготовки та проведення фестивалю. Секретар оргкомітету веде документацію.
4. Організаційний комітет:
– забезпечує якісну підготовку та проведення фестивалю;
– визначає організаційні умови та порядок проведення фестивалю;
– організує роботу з проведення фестивалю;
– вносить пропозиції щодо нагородження учасників фестивалю;
– сприяє висвітленню в засобах масової інформації проведення та результатів фестивалю.
V. Визначення та нагородження переможців фестивалю
1. Оргкомітет визначає переможців фестивалю окремо в кожній номінації.
2. Критерії оцінювання:
– артистизм;
– відповідність репертуару віковим категоріям виконавців;
– змістовна та естетична цілісність вистави;
– костюми, декорація, звукове та світлове оформлення;
– культура мови, пластика;
– музичне оформлення.
2. Результати засідань оргкомітету оформляються відповідними протоколами. Переможці нагороджуються дипломами .
VI. Умови фінансування Конкурсу
1.Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Заявка на участь у обласному фестивалі аматорського театрального мистецтва „Театральна весна”
Повна назва театрального колективу_________________________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Режисер, керівник колективу________________________________________________
___________________________________________________________________________
Назва вистави, автор та назва п’єси__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Кількість учасників вистави________________________________________________
Номінація (дорослі театральні колективи, дитячі, лялькові)____________________
Тривалість виступу (20-30 хвилин)___________________________________________
Назва закладу, територіальної громади та поштова адреса ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Електронна адреса (e-mail)__________________________________________________
Моб. телефон режисера, керівника ___________________________________________
Дата заповнення _________________________
Підпис керівника відділу культури /П.І.Б./