Друзі! Шановні майстри народного мистецтва, носії нематеріальної культурної спадщини! Запрошуємо Вас до участі в конкурсі. Цей,16 конкурс – відбір, проходить в складний період воєнного часу. Саме через цю причину у нас змінилися часові рамки подачі робіт.
Ми разом, ми творимо. ми підтримуємо своєю творчістю всіх, хто поряд і віримо в нашу Перемогу!

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну премію народних майстрів
імені Ростислава Палецького (ВИТЯГ)
І. Загальні положення
2. Премія присуджується щороку за номінаціями:
 “Декоративне та народне малярство”;
 “Художня тканина”;
 “Художні вироби з природніх матеріалів”;
 “Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва”.
3. Повторно Премія може присуджуватися не раніше, ніж через п’ять років після попереднього присудження.
ІІ. Умови розгляду номінацій
2.1. Високий художній рівень виконання твору.
2.2. Тематика та вдала композиційна побудова твору.
2.3. Високий технічний рівень виконання твору (дотримання техніки та технології).
2.4. Характерні ознаки національних народних традицій з урахуванням знакової, числової, кольорової символіки.
2.5. Самобутність (індивідуальність) та новаторство твору.
*Вишивки в народному стилі (рушники, сорочки тощо) виконані на канві, акриловими нитками до розгляду не приймаються.
ІІІ. Вимоги до подання творів на здобуття Премії
3.1. Заява власника творів чи представника.
3.2. Автобіографія.
3.3. Скан паспорта та ідентифікаційного коду.
3.4. До розгляду представляються твори в оригіналі (від 5 од.). Кольорові фото цих творів (13х18) та текстовий опис.
3.5. Творчий здобуток за різні роки або текстовий опис на електронних носіях у форматі JPG або на DVD (або фото чи ксерокопію творів 13х18 у кількості не менше 20 шт.).
3.6. Описові матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (шрифт Тimes New Roman – 14 pt інтервал – 1,5) державною мовою.
3.7. Ксерокопії публікацій у ЗМІ.
3.8. Твори мають супроводжуватись відповідною атрибутикою (автор, назва твору, рік виконання, матеріал, розмір в см).
3.9. Твори повинні бути відповідно оформлені до експонування.
3. 10. Копії та повторення інших майстрів до розгляду не приймаються.
IV. Організаційний комітет
4.1. Для розгляду поданих документів, зазначених у розділі 3 цього Положення, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії створюється Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) у складі шести осіб та сьомої особи – відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях Оргкомітету без права голосу.
4.2. Оргкомітет очолює Голова. Персональний склад Оргкомітету затверджується щорічно наказом управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації.
4.4. Засідання Оргкомітету веде Голова або за його дорученням один з двох заступників.
4.5. Засідання Оргкомітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.
4.6. Організаційне забезпечення роботи Оргкомітету, у тому числі прийом та підготовку документів, зазначених у пункті 3 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Оргкомітету.
* Тел. для довідок: 068-052-15-93 – Димова Антоніна Іванівна, e-mail: antoninadi@ukr.net, зав. відділом декоративно-прикладного мистецтва ООЦУК
Анкета претендента на здобуття обласної премії ім. Р. Палецького 2022 року
1. Прізвище, ім’я, по батькові ___ ______________________ _____________________ _________________________________________________________________________
2. Посада і місце роботи ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження ______________________________________
4. Освіта ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(які учбові заклади закінчив, коли, спеціальність за дипломом)
5. Домашня адреса, контактний тел.:__________________________________________ __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Характеристика з зазначенням роботи в напрямку декоративно-прикладного мистецтва:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________