Інвентарна картка елемента, що потребує охорони

І. Назва елемента:

І.1 . Інша/і назва/и елемента (якщо існують):

ІІ. Географічне розташування елемента:

ІІІ. Громада, яка подає елемент до включення до Інвентарю:

  1. IV. Опис елемента:

А. Коротка історична довідка

Б. Сучасний стан елемента

В. Соціальна роль елемента

  1. V. Загрози:

А. Опис загроз, які можуть вплинути на елемент:

Б. Заходи, які розробила громада для унеможливлення загроз:

VІ. Контактна особа:

Прізвище І. П.

Електронна адреса для зв’язку.

VІІ. Посилання на електронні ресурси, які присвячені елементу

VІІІ. Подавач:

ПІП

Посада

Підпис

Печатка

Електронна адреса

Сайт установи