Інвентарна картка практики з охорони

І. Назва практики:

ІІ. Географічне розташування:

ІІІ. Громада, яка подає практику до включення до Інвентарю:

  1. IV. Опис практики :

А. Короткий опис практики, включаючи й історію виникнення

Б. Опис ролі у охороні НКС та підвищенні обізнаності про елемент

Г. Соціальна роль практики

  1. V. План розвитку практики:

VІ. Контактна особа:

Прізвище І. П.

Електронна адреса для зв’язку.

VІІ. Посилання на електронні ресурси, які присвячені елементу

VІІІ. Подавач:

ПІП

Посада

Підпис

Печатка

Електронна адреса

Сайт установи