Алгоритм подачі документів процедури просування елементів НКС

АЛГОРИТМ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
процедури просування
ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

 

1. Лист-звернення від громади до голови сільради/ міськради/облради
про рекомендацію елемента нематеріальної культурної спадщини до Переліку
місцевого, регіонального з пакетом документів на елемент НКС, що включає*:

1.1. Облікова картка на елемент нематеріальної культурної спадщини.

1.2. Лист-згоду** громадськості про передачу елемента для внесення
його до Переліку місцевого/обласного/регіонального нематеріальної
культурної спадщини з подальшим просуванням до Національного реєстру та
Міжнародних списків;

1.3. Лист-згоду**носіїв про передачу авторських прав на використання
фото – та відео матеріалів елемента нематеріальної культурної спадщини;

1.4. Протокол засідання*** громадськості або ініціативної групи, що
виступає від імені громади про рекомендацію елемента нематеріальної
культурної спадщини до Переліку місцевого, регіонального з подальшим
просуванням до Національного реєстру та Міжнародних списків.

2. Лист-клопотання від сільради/міськради**** (міськрада подає до
облдержадміністрації) до райради з протоколом засідання сільради/міськради
про рекомендацію елемента нематеріальної культурної спадщини до Переліку
місцевого, регіонального з пакетом документів на елемент нематеріальної
культурної спадщини з подальшим просуванням до Національного реєстру та
Міжнародних списків.

3. Лист-клопотання від райради до департаменту (управління) чи відділу
культури облдержадміністрації з протоколом засідання райради про
рекомендацію елемента нематеріальної культурної спадщини до Переліку
місцевого, регіонального з пакетом документів на елемент нематеріальної
культурної спадщини з подальшим просуванням до Національного реєстру та
Міжнародних списків.

4. Лист-клопотання від департаменту (управління) чи відділу культури
облдержадміністрації до Комісії з відбору елементів до Переліку
місцевого/обласного/регіонального***** з пакетом документів на елемент
нематеріальної культурної спадщини з подальшим просуванням до
Національного реєстру та Міжнародних списків.

5. Протокол засідання Комісії з відбору елемента до Переліку
місцевого/обласного/регіонального з пакетом документів на елемент
нематеріальної культурної спадщини.

6. Лист-клопотання від Комісії до Українського центру культурних
досліджень з пакетом документів на елемент нематеріальної культурної
спадщини.

7. Наказ про внесення елемента нематеріальної культурної спадщини до
Переліку місцевого/обласного/регіонального.

8. Експертний висновок фахівця (науковця) відповідної галузі, зазначеної
у ст..2, п.2 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної
спадщини (Текст Конвенції)

 

*Пакет документів на кожному етапі доповнюється Листом-клопотанням та
витягом з протоколу засідання від відповідного підрозділу чи установи.
**Лист-згода складається у чотирьох примірниках з оригінальними підписами
та завірені мокрою печаткою у місцевому органі виконавчої влади.
***Протокол засідання складається у чотирьох примірниках з оригінальними
підписами та мокрою печаткою у місцевому органі виконавчої влади.
**** Лист-клопотання від сільради/міськради, де зареєстрована ваша
громадська організація / група.
***** Комісія з відбору елементів до Переліку місцевого / обласного /
регіонального створюється наказом по ОДА. До складу комісії входять фахівці,
науковці, майстри нематеріальної культурної спадщини.