Традиція приготування та споживання  обрядових хлібів до Дня Святого Георгія с. Криничне

Інша назва елемента НКС України:

Ляб за Гергюу’ Ден (на болгарському діалекті села Криничне)

Ареал сучасного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини:

Село Криничне, Болградский район, Одеська область

Стисле визначення стану життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини:

Село Криничне виступає ареалом поширення елемента НКС.  Кількість носіїв – 17осіб, які для збереження   практикують традицію, зберігаючи всі автентичні елементи (не спрощуючи та не трансформуючи її).

Носії елементу представляють три покоління.

Найстарший із носіїв віком – 92 роки.

Середній вік носіїв елементу–58.

Середній вік інших членів громади,учасників обряду  святкування Дня Св. Георгія у селі Криничне  40-55 років, але важливо що родини виходять на вулицю на колективну трапезу та святкування у повному складі від дітей до самих старих мешканців. 

Завдяки активній діяльності Тетяни Дукової та інших господинь – носіїв, зростає кількість споживачів традиційних знань про елементв громаді та поза її межами. Відвідувачі різної вікової категорії з України та із за кордону  щорічно відвідують та проходять майстер класи з виготовлення ОХСК під керівництвом Тетяни Дукової. Де вони знайомляться з обрядом святкування Дня Св. Геогргія та іншими елементами культурної спадщини громади.

Згідно  болгарської традиції молоді сім’ї не відділялися від родини батьків,  всі покоління проживали разом, це сприяло передачі традицій у історичному вимірі  усним і показовим/практичним шляхом  від старших поколінь до  молодших.

Відтік молоді із села спричинив розрив зв’язку поколінь та втрату культурних традицій. Це створює загрозу сучасному побутуванню елемента нематеріальної культурної спадщини.

На сучасному етапі носії елементу НКС популяризують знання та практики шляхом проведення майстер класів з виготовлення ОХСК для дітей, молоді села Криничне, туристів, мешканців сусідніх сел  під час фестивалів та інших заходів.

Фактори ризику життєздатності елементу:

  1. важка ручна робота із замісу та випікання хлібів;

2.  модернізація житла сучасних болгар – відмова від традиційної печі,втрата знань про її  будівництво та практику використання,  втрата навичок  використання  традиційної печі для випікання хлібів,

3.  нівелювання соціальних зв’язків між членами громади (колективні трапези стають все рідшими);

4.  зменшення кількісті носіїв елементу;

5.  люди не відчувають залежність від природи, тому  втрачається  первинна змістовна суть традиції, як колективного обряду та  молитви за здоров’я родин, тварин та родючість землі;

6.  Ризики війни: можливі міграції носіїв елементу, зниження актуальності питання захисту елементу по відношенню до завдань ОТГ по забезпеченню життєдіяльності громади в умовах війни та післявоєнний період.

Рекомендовані заходи із забезпечення життєздатності елемента та  усунення існуючих загроз:

7.  Сприяння відтворенню традиції колективної трапези мешканців села Криничне за підтримки ОТГ.Презентувати знання про елемент на локальних святах, фестивалях та інших заходах Криничненської ОТГ.

8. Залучення Громадської спілки “Болгарское культурное собрание” до валоризація та популяризація елементу

9.  Розвиток сталого туризму навколо елемента НКС громадою.

10. Залучення спеціалістів до досліджень, популяризації та наукового супроводу діяльності з охорони  елементу.

Заходи з охорони елемента нематеріальної культурної спадщини:

На виконання п. b та с статті 1 . Конвенціїпроведено наступні заходи протягом 2021-2022 років:

 b) «забезпечення поваги до нематеріальної культурної  спадщини відповідних спільнот, груп та окремих осіб»:

– Відділ освіти, культури, спорту, молоді та туризму Криничненської  ОТГ  проводить роботу з консолідації  громадян щодо захисту елементу НКС та планування охоронних заходів. Через це у 2022 році було  створено спільноту носіїв  елементу для отримання та збільшення інформаційних матеріалів стосовно елементу, сімейних традиційних навичок щодо  випікання та споживання ритуальних хлібів до Дня св. Геогргія, проведення спільної роботи із захисту елементу.

–  Знання про елемент НКС носіями передається мешканцям різних вікових категорій села Криничне та Болградському району в цілому, відомим шеф кухарям (Андрію Велічко, Вікторії Пархоменко та ін), туристам,  гастрономічним блогерам та представникам ЗМІ.

– Проводиться популяризація елементу НКС на локальних етно- та еногастрономічних,шляхом проведення майстер класів для всіх охочих.

с) «підвищення  рівня  знань  на  місцевому рівні»:

– Носії проводять майстер класи з передачі практики випікання ОХСК односельчанам, дітям та молоді села Криничне (на День села), 

– Громада організує майстер класи з передачі практики випікання ОХСК для гостей з Болгарії та болгар зі всього світу.

– під час війни носії елементу проводять майстер класи для тимчасово переміщених родин з Одеси.

«підвищення  рівня  знань  на національному рівні»:

  • Окремі носії елементу Криничненської громади беруть участь у проєктах міжрегіональної співпраці «Інноваційні форми захисту нематеріальної культурної спадщини України та підтримки місцевих спільнот шляхом створення віртуального пілотного музею гастрономічної спадщини «Вітрина Закарпаття» та пілотних регіональних реєстрів традиційних продуктів на основі наукового супроводу, діджиталізації та просвіти у межах міжрегіонального партнерства»(Грантовий договір № 4ICP52-28369 від 30.06.2021 з Українським культурним фондом).У межах проєкту Одеською академією харчових технологій проведено дослідження органолептичних властивостей та створено сенсорний профіль та  описову картку ОХСК відповідно європейським стандартам; елемент включено як кращу практику  у матеріали тренінгів для ОТГ. За результатами проєкту було актуалізовано, описано та досліджено елемент.Громада продовжує співпрацю з ГС Імаго Культури:експерт проєкту на безоплатній основі надає консультації та бере участь у підготовці картки елементу до Національного переліку елементів НКС

«підвищення  рівня  знань на міжнародному  рівні  про  важливість  нематеріальної   культурної спадщини та забезпечення її взаємного визнання»:

– Елемент презентувався як краща практика охорони НСК засобами відповідального туризму на Міжнародній конференції «Дороги вина та смаку України: досвід розбудови, виклики та партнерська взаємодія» ( 20.04.2021р, Київ), регіональній зустрічі міжнародної мережі SlowFoodInternational (09.02.2021, Бра, Італія); із залученням носіїв елементу, широкої громадськості та наукової спільноти.

-презентація елементу на фестивалі “Хляб і сладкіші”( травень 2018, Пловдів)та “Фестивал на хляб и баницата”  (2022, с. Изгрєв,  Варненська обл. Болгарія), від носія елементу Тетяни Дукової.

– презентація елемента на I Міжнародний симпозіум з традиційних харчових продуктів та стійких продовольчих систем – Географічний факультет (knu.ua)  (10 серпня 2022 року, Турція) та презентація елемента на (23 вересня 2022 року, Поленцо, Італія) міжнародний симпозіум  «TowardtheInternationalSocietyforGastronomicSciencesandStudies»,всі заходи проведено за підтримки кафедри географії України  КНУ ім. Тараса Шевченкаіз залученням носіїв елементу та наукової спільноти.

– презентація елемента на  міжнародному форумі Терра Мадре Слоу Фуд 2022 (25 вересня, Турин, Італія), у складі елементів першого видання Ковчег смаку України (депозитарію зникаючих виробничих традиції, традиційних продуктів, автохтонних видів тварин та рослин) за підтримки  проекту ЄС «DiGe» (Етноботаніка розділених поколінь в контексті централізації).

Таким чином, Криничненська громада підтримує роботу з ідентифікації, документування, дослідження елементу та використання інноваційних практик його  збереження та популяризації з активною участю носіїв та широкого кола стейкхолдерів.

Криничненська ОТГ плануєзабезпечити системність дій по збереженню, захисту, популяризації, успадкування наступними поколіннями елементу шляхом популяризації і поширення техніки та способу приготування та обрядової традиції  споживання ОХСК в Криничанській ОТГ із залученням мешканців громади:

Сприяти підвищенню ролі елементу НКС в житті Криничненської громади.

1. Громада буде проводити системну роботу по забезпеченню   визнання,  поваги  до елементу  та  підвищення  його ролі в Криничненській шляхом створення та реалізації освітніх,   інформаційних   програмам   та    програмам підвищення   обізнаності про елемент,  спрямованим  на  широку  громадськість, зокрема дітей та молодь:

2. За підтримки носіїв елементу створення курсів для дітей та молоді у Криничанськму ліцеї  з метою підтримки традиції випікання ОХСК, передачі знань та практичних навичок молодому поколінню;

3. Щорічно за  2 місяці до святкування Дня Святого Георгія у Криничненській громаді за участі носіїв елементу та всіх зацікавлених ( навчальні заклади, громадські організації, члени громади та ін.) будуть проводитися зустрічі з презентації автентичної традиції святкування Дня Святого Георгія з метою якнайширшого залучення громади для її збереження (відтворення  практики у межах окремих родин, Криничненської спільноти та популяризації на рівні етнічної болгарської спільноти Української Бессарабії).

4. Проводити роботу з об’єднання всіх зацікавлених сторін (носіїв, громади, освітніх закладів, ЗМІ та інших) для захисту елементу на засадах сталості.

5. Створити презентаційні відеоролики про елемент на болгарській та англійській мові.

6. Презентувати традиції ОХСК: на локальних, регіональних, національних наукових та культурних заходах(розвиток сталого туризму у громаді)

7.Відновлення джерела у селі Криничне, яке є важливим для вираження елементу НКС , як природного простору та пам’ятного  місця села Криничне.

8. Провести  громадою протягом п’яти років інвентаризацію  всіх обрядових хлібів села Криничне.

9. За підтримки сільської ради буде організовано курси для дітей та дорослих Криничненської громади з опанування практикою приготування обрядових хлібів до Дня Святого Георгія; буде приділено увагу зв’язкам з майстрами, які викладали болгарські печі в яких випікали хліби, і їх навички також будуть валоризовані на рівні громади, під час святкування Дня святого Георгія та під час інших культурних подій у Криничненській громаді.

10. На постійній основі буде проводитися  моніторинг ризиків та вживатимуться невідкладні дій для їх мінімізації для елементу з урахуванням умов воєнного та повоєнного часу.

11. Громада  буде підтримувати запровадження  неформальних способів передачі знань про елемент;  інформування мешканців громади  про небезпеки,  що загрожують елементу, про його культурну цінність для громади та сприяння формуванню колективної гордості від залучення до знань та практикування елементу. Буде створено осередок захисту НКС села Криничне (у перспективі у складі майбутнього Центру надання культурних послуг).

12. Сприяти подальшим науковим дослідженням елементу,  а також розробці методик його ефективної охорони у співпраці з ВНЗ України та закордону.

13. Сприяти передачі елементу через форуми та простори, призначені для його представлення або вираження.

14. Носії традиції будуть прикладати максимум зусиль для продовження практики та її поширення серед мешканців громади; на постійній основі будуть підтримувати ініціативи щодо передачі практики молодому поколінню (наприклад: проводити майстер класи для молоді,  презентувати елемент через форуми та простори, призначені для його представлення або вираження.

Дії на регіональному та національному рівні:

  • Розвиток співпраці з Громадською спілкою “Болга­рское культурное собрание”  для  валориза­ції та популяризації елементу на рівні етнічної болгарської спільноти України. Перший позитивний досвід: Тетяна Дукова, як носій елементу, отримала звання «Людина року 2021»  від  ГС “Болга­рское культурное собрание”  за роботу із збереження  традиції приготування та споживання обрядових хлібів до Дня Святого Георгія села Криничне.

Діяльність буде проходити на постійній основі із власних ресурсів ГС.

Дії на міжнародному рівні:

  • Розбудова співпраці з державними та громадськими організаціями Болгарії з метою захисту елементу.
  • Участь у грантових програмах ЄС для забезпечення фінансової підтримки на здійснення охоронного плану елементу, навчання носіїв, популяризації елементу на міжнародному рівні.

Громада буде максимально сприяти підтримці носіїв елементу та залученню їх до зазначених заходів.

Успішне виконання охоронних заходів щодо елементу буде сприяти досягненню цілей сталого розвитку:

ЦСР 2:  подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

ЦСР 12: забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;

Фотоматеріали

Контактна особа:

Надія Ламбова

nadi1212@ukr.net