Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки

Назва елемента НКС України:
ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА ПРАКТИКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ БІЛЯЇВСЬКОЇ РИБНОЇ ЮШКИ
Інша назва елемента НКС України:

Юшка, Біляївська юшка, Юшка з саламуром, Біляївська юшка

Ареал сучасного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини:

Ця страва є важливою частиною культури харчування та меню мешканців міста Біляївки Біляївської міської громади Одеської області.

Елемент має також характер щотижневої традиції: юшку готують та споживають по неділях на обід чи вечерю. Елемент залишається живим на території м. Біляївки, а також смакує за його межами,  несе в собі цінності єднання та злагоди. Подібні елементи поширені в інших містах та селах Одеської, Полтавської, Черкаської областей з відмінностями у рецептурі приготування та культури споживання.

Стисле визначення стану життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини:

Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання рибної юшки,

передаються від матері до дочки або від батька до сина, чи від батька до дочки, від матері до сина, можливі також крос-поколінні передачі – від дідусів чи бабусь, в окремих випадках – від прадідів і прабабусь.

Елемент тісно пов’язаний з сімейними традиціями та цінностями, передається від представників старшого покоління молодому поколінню під час сімейного спілкування.

Старше покоління (чоловіки та жінки) виступає носієм традиції у повсякденному житті сім’ї. Під час риболовлі, відпочинку на природі чи під час гостин, зустрічі  невеликих соціокультурних груп на рівні родини (родичів, друзів, близьких сусідів, колег) ключові функції покладаються на більш досвідчену особу.

Особи, які володіють знаннями, користуються великою повагою.

Елемент НКС «Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки» є спадщиною людей різного віку та статі, його можна розглядати не лише як прояв живої культури, а й як важливий інструмент сталого розвитку. Цей елемент нерозривно пов’язаний з екологією місцевості, використанням місцевих продуктів та інгредієнтів, розвитком місцевої економіки та соціуму. Елемент є складовою щоденного життя громади, маркером місцевої ідентичності, ефективним засобом розвитку творчості, зміцнення соціальної згуртованості та співпраці в громаді та з іншими громадами, способом сталого використання сільських ресурсів і місцевих сільськогосподарських продуктів.

Занесення цього елемента до Національного переліку елементів НКС України сприятиме обізнаності про нематеріальну культурну спадщину, пов’язану з традиціями харчування, які схожі й водночас відмінні в різних громадах України.  Таким чином, це сприятиме усвідомленню важливості й ролі НКС  у різних її проявах. Занесення елемента до Національного переліку приверне увагу до загроз, пов’язаних зі змінами клімату, глобалізацією, руйнуванням традиційних знань, сприятиме плідному обміну кращими практиками у сфері охорони НКС.

Заходи з охорони елемента нематеріальної культурної спадщини:

Інвентаризація та дослідження, які відбулися в громаді силами групи носіїв та практиків, що гуртуються навколо Біляївського будинку культури, зацікавлених сторін, за організаційної та консультативної підтримки Одеського обласного центру української культури та ГО «Центр розвитку «Деморатія через культуру»:

І. Історія;

ІІ. Середовище побутування елемента;

ІІІ. Традиційний рибний промисел;

  1. Традиція приготування та вживання;
  2. Обговорення плану охорони в громаді носіїв.

Проведено семінар у громаді та опитування.

Заплановано наступні заходи:

 І. Інвентаризація елемента та природного і культурного простору, пов’язаного з елементом – зокрема, буде приділено увагу тісному взаємозв’язку культурного, соціального і природного середовища.

Виконавці: Біляївський міський будинок культури, ГО «Центр розвитку «Демократія через культуру», Одеський обласний центр української культури .

Орієнтовний бюджет: від 50 до 150 тис. грн;

ІІ. Просвітницька робота з підвищення обізнаності про нематеріальну культурну спадщину та про елемент НКС силами молодих людей, які відвідують Біляївський міський будинок культури, учителями біології, історії, мови, туристичного візит-центру «Дністер».

Виконавці: Біляївський міський будинок культури, за консультативної підтримки ГО «Центр розвитку «Демократія через культуру», Одеський обласний центр української культури .

Орієнтовний бюджет: 50 тис. грн;

ІІІ.Розробка спільно з ГО «Центр розвитку «Демократія через культуру», Одеським обласним центром української культури навчальних модулів щодо нематеріальної культурної спадщини та сталого розвитку.

Виконавці: Біляївський міський будинок культури, ГО «Центр розвитку «Демократія через культуру», Одеський обласний центр української культури .

Орієнтовний бюджет: 50 тис. грн;

  1. Підвищення обізнаності про елемент як у громаді, так і за її межами шляхом організації та участі у семінарах, конференціях тощо.

Виконавці: Біляївський міський будинок культури, ГО «Центр розвитку «Демократія через культуру», Одеський обласний центр української культури.

Орієнтовний бюджет: 50 тис. грн.

Фотоматеріали
Контактна особа:

Бондар М.С.

bel_cultura@ukr.net