Про нас

 ПРО ЦЕНТР

Структура та функції
Одеського обласного центру української культури

Відділ Функції

Відділ народної творчості,
фольклору та етнографії
Організація та проведення святкових програм, народних обрядів, фольклорно-етнографічних свят, обласних конкурсів і фестивалів, акцій та художніх ярмарок, творчих звітів колективів художньої самодіяльності області. Вже стали традиційними  обласні семінари-тренінги для керівників аматорських колективів всіх жанрів. В їх проведенні задіяні кращі педагоги  навчальних закладів культури міста Одеси. Кожен з учасників семінару-тренінгу отримує методичні збірники, які дають змогу значно розширити діючий репертуар аматорських колективів.  Для зручності  керівників самодільних художніх колективів, майстер-класи в рамках цього семінару, проходять окремо в південному та північному регіонах області.

Науково – методичний  відділ Надання методичної допомоги клубним закладам області, збір та узагальнення інформації щодо їх діяльності, організація пошуково-дослідницької роботи, підготовка та видання методичних матеріалів, фольклорних та сценарних збірок, підвищення кваліфікації працівників культури області.
Відділ здійснює обмін досвідом з багатьма регіонами України, співпрацює з центрами народної творчості Донецької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської областей. З метою підтримки кращих фахівців культурно-освітньої роботи Одеський обласний центр української культури започаткував конкурс «Майстер клубної справи».
Вшанування та нагородження клубних працівників відбувається напередодні Всеукраїнського дня працівників культури і аматорського народного мистецтва.

Відділ декоративно-прикладного
мистецтва
Поводить роботу по виявленню нових майстрів, популяризації існуючих видів народних художніх промислів.
Систематично проводяться виставки творчості народних майстрів Одещини, художників і майстрів України. Працюють творчі лабораторії, практикуми, проводяться обласні конкурси, консультації щодо використання творів мистецтв у сімейних святах та обрядах. З 2008 р. заснована Обласна премія Р.М. Палець кого.
 ООЦУК  успішно співпрацює із вченими, краєзнавцями, істориками, представниками владних структур, розробляє спільні міжнародні та регіональні проекти з бібліотеками, музеями, обласними центрами національних культур, театрально-видовищними установами, культурно-мистецькими закладами.

Положення про Одеський обласний центр української культури

( витяг )
 Одеський обласний центр української культури є комунальним підприємством, заснованим на майні спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, яке створює умови для збереження, розвитку української культури та культур національних меншин, які проживають на території області, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, фольклорно-етнографічних ансамблів, художніх промислів і ремесел, здійснює методичне, наукове та організаційне забезпечення діяльності органів та установ культури, самодіяльних колективів та їх учасників, вивчає, узагальнює і розповсюджує прогресивні форми розвитку народної творчості та культурно – дозвіллєвої роботи.
Основні завдання ООЦУК – участь в реалізації державної політики України в розвитку української культури та культур національних меншин, в галузі народної творчості й культурно – дозвіллєвої роботи, сприяння відродженню, збереженню і розвитку багатонаціональних культурних традицій Одещини, інформаційно-методичне забезпечення органів, установ культури й інших зацікавлених організацій, громадських формувань та окремих громадян з питань культурно – дозвіллєвої роботи і народної творчості, налагодження й зміцнення культурних зв’язків з областями України, країнами СНД та зарубіжними країнами.
Основними джерелами фінансування діяльності ООЦУК – є бюджетні асигнування, надходження від державних, громадських, кооперативних, приватних підприємств, організацій, установ, гроші, виручені від госпрозрахункової діяльності, реалізації творчої продукції та інших видів діяльності, та інші надходження.