Алгоритм подачі елемента НКС до Переліків

АЛГОРИТМ ПОДАЧІ ЕЛЕМЕНТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ДО ПЕРЕЛІКІВ*

Для того щоб створити Базу даних Переліків місцевого/регіонального
рівнів елементів нематеріальної культурної спадщини, необхідно правильно
оформити Облікову картку на елемент нематеріальної культурної спадщини,
детально провести інвентаризацію обраного елемента.

Організація роботи з інвентаризації

1 крок – створення регіональних комісій (комітетів) з виявлення та
ідентифікації елементів нематеріальної культурної спадщини;

2 крок – моніторинг елементів місцевого/регіонального рівнів;

3 крок – ідентифікація, відбір, документування;

4 крок – заповнення Облікової картки елемента;

5 крок – створення місцевих/регіональних Переліків та внесення
елементів до електронних Баз даних елементів нематеріальної культурної
спадщини на місцевому рівні;

6 крок – подання матеріалів інвентаризації елементів нематеріальної
культурної спадщини місцевого/регіонального рівня до Українського центру
культурних досліджень на попередню оцінку з метою подальшого формування
Єдиної бази даних України елементів нематеріальної культурної спадщини;

7 крок – заповнення Облікової картки елемента, з подальшою подачею
до Український центр культурних досліджень (на науково-методичну раду при
УЦКД);

8 крок – просування елемента до Національного реєстру України.

9 крок – просування елемента до Міжнародних списків (зверненняклопотання
від місцевої адміністрації до Міністерства закордонних справ
України щодо просування елемента до ЮНЕСКО).

На кожний елемент заповнюється відповідна Облікова картка, яка
містить повну наукову й фактологічну інформацію про елемент, оцінку його
історичного, наукового, художнього, культурного значення, а також відомості
про події і людей, пов’язаних з даною цінністю, бібліографічні та архівні описи.
* Алгоритм подачі елемента нематеріальної культурної спадщини до переліків подібна

Облікова Картка (Далі – ОК) елемента НКС повинна бути:

• складена таким чином, щоб могла зробити внесок в охорону («для
забезпечення ідентифікації з метою охорони», стаття 12.1. Конвенції). Тобто, у
перелік треба включити найважливіші деталі життєздатності та ризики, які у
майбутньому можуть слугувати керівництву для можливого прийняття заходів
з охорони;

• максимально повною відносно елемента нематеріальної культурної
спадщини, який є на локальній території України;

• про них регулярно повідомляти Українському центру культурних
досліджень: доповідь-звіт, яку область повинна надавати щорічно до
30 листопада, містити інформацію про нові елементи нематеріальної
культурної спадщини.

Облікова картка допоможе охарактеризувати обраний вами елемент і
зберігати дану інформацію у Переліках.

Додаткова інформація (окремими файлами), що подається до Облікової
картки, повинна містити інформацію про історичне походження елемента
локального поширення, технічні, технологічні процеси відтворення та
діалектний відтінок елемента.