Про премію

1. Премія імені Ростислава Палецького (далі – Премія) ініційована Одеським обласним центром української культури за підтримки Одеського обласного управління культури і туризму та Інтелектуальним форумом м. Одеси.

2. Фінансове забезпечення Премії здійснюється на дольових засадах: надходження із обласного бюджету, спонсорські та меценатські кошти, пожертвування окремих громадян та організацій.

3. Розмір премії визначається щорічно в залежності від кількості коштів, які надійшли на рахунок (з поміткою «Премія імені Р. Палецького).

4. Премія присуджується щорічно.

 I. Напрямки, за якими подаються роботи для участі в конкурсі

   У представлених до розгляду творах повинні відбиватись національні особливості народу.

 • народне малярство (тематичні картини – папір, полотно, дерево тощо);
 • декоративний розпис (станковий та декоративно-прикладний – папір, полотно, дерево, скло тощо);
 • народна вишивка та гаптарство;
 • народне ткацтво;
 • художня обробка дерева (різьблення, інкрустація, випалювання тощо);
 • народна кераміка та скло (гончарство, гутництво, ліплення);
 • народна іграшка (матеріал різний);
 • художня обробка металу (кування, литво, інкрустація, рихтування тощо);
 • плетіння з лози, рогози, кукурудзяного листя тощо;
 • витинанка, аплікація та інкрустація соломкою;
 • писанкарство;
 • науково-­дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва.

  II. Умови розгляду номінацій

   Надані до участі у конкурсі роботи оцінюються за наступними критеріями:

 • високий художній рівень виконання твору;
 • тематика та вдала композиційна побудова твору;
 • високий технічний рівень виконання твору (дотримання техніки та технології);
 • характерні ознаки національних народних традицій та символіка (знакова та колористична);
 • самобутність (індивідуальність) та новаторство твору.

 

III. Вимоги до подання творів на здобуття премії

 1. Заява власника творів чи представника.
 2. Автобіографія.
 3. До розгляду представляються твори в оригіналі (3­-5 шт.). Кольорові фото цих творів (13х18 у двох примірниках).
 4. Творчий здобуток за різні роки на електронних носіях у форматі JPG або на DVD (або фото чи ксерокопію творів 13х18 у кількості не менше 20 шт.).
 5. Ксерокопії публікацій у ЗМІ.
 6. Твори мають супроводжуватись відповідною атрибутикою (автор, назва твору, рік виконання, матеріал, розмір в см).
 7. Твори повинні бути відповідно оформлені до експонування.
 8. Копії та повторення інших майстрів до розгляду не приймаються.
 9. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

  IV. Організаційний комітет

 1. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 3 цього Положення, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії створюється Організаційний комітет (далі­ Оргкомітет) у складі шести осіб та сьомої особи – відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях Оргкомітету без права голосу.
 2. Оргкомітет очолює Голова.
 3. Персональний склад Оргкомітету затверджується щорічно наказом управління культури і туризму облдержадміністрації.
 4. Засідання Оргкомітету веде Голова або за його дорученням один з двох заступників.
 5. Засідання Оргкомітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.
 6. Організаційне забезпечення роботи Оргкомітету, у тому числі прийом та підготовку документів, зазначених у пункті 3 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Оргкомітету.
 7. Повторно Премія може присуджуватися не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження.
 8. Виплата Премії здійснюється відповідно завіреному протоколу засідання Оргкомітету (1­3 місце), які присуджуються за твори (див. п.1.1­2) даного Положення.
 9. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання «Лауреат Премії ім. Р. Палецького», вручаються диплом та грошова винагорода.
 10. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.
 11. Премію може бути присвоєно посмертно.
 12. Автори найкращих робіт за іншими номінаціями (згідно з п. 1., 3­12 Положення) відзначаються разовими грошовими стипендіями та отримують звання “Стипендіат ім. Р. Палецького”.
 13. Спонсори мають право встановити спеціальний приз (грошову винагороду) колективу або особі, які на їх погляд цього заслуговують.
 14. Переможці конкурсного відбору залишають в подарунок музею традиційного народного мистецтва ООЦУК частину колекції своїх виробів.