Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів

ПРАВИЛА
охорони праці для працівників театрів і концертних залів

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі – Правила) поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі – заклади культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05 (далі – НПАОП 0.00-4.12-05).

3. В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі – НПАОП 0.00-4.21-04).

4. Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

5. В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Авансцена – передня частина сценічного майданчика (між рампою і завісою).

Ар’єрсцена – задня частина сцени, розташована за основним планшетом сцени.

Арена – ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об’ємі залу для глядачів.

Кармани – приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, що з’єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени.

Колосниковий настил – перекриття над ігровим майданчиком сцени з ар’єрсценою, яке виготовлене у вигляді спеціальних дерев’яних решіток.

Надколосниковий простір – простір, що знаходиться над колосниковим настилом.

Планшет сцени – спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени.

Постановочне освітлення – освітлення, призначене для світлового оформлення театральних постановок, концертів, естрадних та циркових вистав.

Сцена – спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу спектаклів різних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та обладнання сцена буває таких типів: глибинна колосникова, панорамна, трьохпортальна, кільцева, центральна дисперсна, сцена, що трансформується, а також різні поєднання цих різновидів. До складу традиційної глибинної колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар’єрсцена (в окремих випадках), бічні кармани, об’єднані прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени, а також трюм, колосниковий і надколосниковий простори.

Сценічний підйом – механізм, що призначений для підйому та спускання декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.

Трюм – приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під планшетом сцени. Трюми можуть бути одноярусними і багатоярусними.

Естрада – частина залу для глядачів, призначена для естрадних і концертних виступів. Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів портальною стіною з відкритим прорізом або знаходитися в загальному об’ємі з залом для глядачів.

Назад