Посилання на літературу

Соціальні мережі:

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Публікація у Facebook

Інші джерела:

https://mcip.gov.ua/news/vesilnyj-obryad-chytannya-korony-gra-ashyk-guczulska-syrna-plastyka-naczperelik-elementiv-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhyny-popovnyvsya-novymy-punktamy/

https://www.kmu.gov.ua/news/vesilnyi-obriad-chytannia-korony-hra-ashyk-hutsulska-syrna-plastyka-natsperelik-elementiv-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchyny-popovnyvsia-novymy-punktamy

https://mahala.com.ua/bessarabiia/bessarabska-hra-ashyk-element-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchyny-ukrainy/

https://kultura.rayon.in.ua/news/709178-narodna-gra-ashik-z-odeshchini-ta-vesilniy-obryad-chitannya-koroni-z-volini-yaki-novi-elementi-uviyshli-do-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchini

https://bessarabiainform.com/2024/05/narodna-hra-z-bessarabii-uviyshla-do-natspereliku-elementiv-nematerialnoi-kulturnoi-spadschyny-ukrainy/