Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини

Живий музей

Внесено до регіонального інвентаря в  2021 році.

Прагнемо підтримати вогонь живої традиції

ДОМЕН:  практика з охорони нематеріальної культурної спадщини Одеської області

 

Короткий опис:

«Живий музей» – це експозиційний, інтерактивний, демонстраційний та навчальний простір, який є своєрідним продовженням Регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Одеського регіону, а також майданчиком для відкриття та дослідження нових елементів НКС. Кожен відвідувач поринає у тему культури через історію, що живе поруч у вигляді переказів чи легенд про історичні будівлі, одеські дворики, назви вулиць, які відображають наш життєвий простір, традиції, звичаї, обряди, знання та вміння, мову тощо.

«Живий музей» стимулює замислитися про силу минулого, організовуючи спільну творчу співпрацю між  відвідувачами музею, носіями, працівниками Одеського обласного центру української культури в проєктах, що поєднують освіту, дослідження та практику нематеріальної культурної спадщини.

У межах своєї діяльності «Живий музей» зосереджується на таких напрямках:

– вивчення та дослідження НКС;

– документування НКС;

– презентація та популяризація НКС;

– оцифрування НКС та створення електронної бази даних;

– освіта в НКС.

Документування та презентація проявів нематеріальної культурної спадщини області, популяризація регіональної НКС, передача знань та підвищення розуміння і поваги до своєї спадщини, досягнення злагоди та взаєморозуміння між громадами та представниками різних культурних груп.

Відповідність цілям політики в цій області: Ідея створення «Живого музею» спирається на положення Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, зокрема, ст. 14 («Кожна держава – учасниця,  використовуючи всі засоби, які є в її розпорядженні, докладає зусиль для:

a) забезпечення визнання, поваги до та підвищення ролі нематеріальної культурної спадщини в суспільстві, зокрема завдяки: i) освітнім, інформаційним програмам та  програмам підвищення   обізнаності,  спрямованим на широку  громадськість, зокрема молодь…»).

 

Розташування:

65014, м. Одеса, вул. Польська, 20, Одеський обласний центр української культури

Діяльність музею поширюється на всю територію Одеської області.

 

Загальний е-mail:   oocuk@ukr.net

Посилання на літературу

Фотоматеріали