Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм створення та ведення Інвентарю нематеріальної культурної спадщини Одеської області (далі – Інвентар), відповідно до ст. 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної спадщини, який складається з Інвентарю елементів нематеріальної культурної спадщини, Інвентарю елементів, які вимагають негайної охорони, та Списку кращих практик з охорони НКС.

Інвентар формується у паперовій формі (облікові картки з відповідними файлами) та шляхом ведення Інтернет-інвентарю, що робить його загально доступним і поширює знання про живу спадщину, які проявляються через усні традиції, мову, виконавські мистецтва, соціальні практики, ритуали та святкові заходи, знання і практики щодо природи та всесвіту, традиційні ремесла. Інвентар постійно оновлюється і впроваджується громадами та окремими особами, носіями та суб’єктами нематеріальної культурної спадщини.

Інвентаризація нематеріальної культурної спадщини передбачає виявлення, визначення та зібрання всіх культурних проявів, виразів та практик, які, відповідно до положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, історично існують, зберігаються та розвиваються на території Одеської області.

 1. У цьому Порядку терміни вживають у таких значеннях:

Відповідно до ст. 2 п.1 Конвенції 2003 року, термін “нематеріальна культурна спадщина” означає ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і формує у них почуття самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття й творчості людини. Для цілей цієї Конвенції до уваги береться лише та нематеріальна культурна спадщина, яка є сумісною з існуючими міжнародними договорами з прав людини, з вимогами взаємної поваги між спільнотами, групами та окремими особами, а також сталого розвитку».

При формуванні Інвентарю  ми виходили з таких критеріїв: елементи, представлені в нематеріальній спадщині громади, характеризують:

– передачу знань та навичок між поколіннями;

– взаємодію з природою та історією;

 – ідентичний характер;

– постійне відтворення та розвиток.

 1. Розділи Інвентарю: елемент НКС, що включається до Інвентарю, має представляти принаймні одну галузь НКС, визначену Конвенцією ЮНЕСКО, або охоплювати ширші напрямки, що відповідають потребам та умовам України й, зокрема, Одеської області:
 • Сільська культура, культура містечок;
 • Музика;
 • Танці;
 • Пісні;
 • Звичаї;
 • Обряди;
 • Ремесла;
 • Громадські свята;
 • Релігійні свята;
 • Селянські свята;
 • Байки;
 • Легенди;
 • Приказки;
 • Казки;
 • Говірки;
 • Технології;
 • Культура харчування та практики, пов’язані з цим;
 • Міська культурна спадщина;

Тощо.

Інвентар формується на основі інформації, яка подана до Експертної ради та міститься у документації, що складається з Інвентарної картки (що заповнюється в тому числі й онлайн), форма та зміст якої регулярно оновлюються, відповідно до потреб та викликів; ілюстративних матеріалів, що ілюструють елемент НКС (аудіо-, фото-, відеоматеріали), згоди носіїв, та плану охорони елемента, а також із визнання Етичних принципів ЮНЕСКО з НКС. Документи подаються в електронному варіанті (заповнені онлайн) та у паперовій формі, що надсилається на визначену адресу, яка розміщується на офіційному сайті.

 

 1. Ведення Інвентарю здійснює Одеський обласний центр української культури.

Інвентар ведеться у паперовій формі та як Інтернет-інвентар.

Інтернет-інвентар оприлюднюється на офіційному веб-сайті  http://oocuk.com.ua _

Інвентар елементів нематеріальної культурної спадщини Одеської області затверджується наказом Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об»єктів культурної спадщини ОДА

 1. До Інвентарю включаються такі відомості:

назва елемента НКС;

географічне розташування;

короткий опис елемента;

інформація про громади, носіїв, чи окрему особу;

галузь НКС;

Наказ про включення;

Охоронний номер.

 1. До Інвентарю не включаються елементи НКС, які:

суперечать дотриманню прав людини;

можуть спричиняти шкоду життю і здоров’ю людини;

спрямовані на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі;

носять гендерний і  дискримінаційний характер;

є об’єктами авторського права та/або мають запатентовану назву.

 

ІІ. Порядок включення елементів НКС до Інвентарю та внесення змін до нього

 1. Клопотання про включення елемента НКС до Інвентарю та внесення змін до нього можуть подавати громади, окремі особи, установи та організації всіх форм власності, творчі спілки, громадські об’єднання, діяльність яких пов’язана з охороною НКС (далі – ініціатори).

До клопотання додаються:

Інвентарна картка (Додаток);

Фото та відео матеріали;

Згоди носіїв.

 

 1. Двічі на рік проводиться ООЦУК заклик на інвентаризацію. Інвентаризація передбачає проведення необхідних інформаційно-навчальних заходів (можливо, в онлайн режимі), практичних та організаційних заходів, результатом яких стане підготовка описових, візуальних та програмних документів, необхідних для включення елемента НКС до обласного інвентарю, з можливою наступною підготовкою подання до Національного інвентарю НКС, відповідних Списків ЮНЕСКО та Реєстру кращих практик ЮНЕСКО. Після закінчення прийому документів заявнику впродовж місяця буде повідомлено про рішення.
 2. Для того, щоб подати заявку на інвентаризацію, потрібно заповнити та подати заявку  в сканованому вигляді або надіслати їх на поштову скриньку oocuk@ukr.net (Заявка на інвентаризацію – Додаток 1).
 3. Клопотання про включення до Інвентарю подаються 3 рази на рік до 1 лютого, до 1 липня, до 1 жовтня.
 4. У разі коли громада хоче внести зміни до включеного елемента, вона звертається до Одеського обласного центру української культури з обґрунтованим клопотанням, таке подання після технічної перевірки передається до на розгляд Експертної ради для розгляду та прийняття рекомендацій, процедура подання відповідає загальній.
 5. У разі, коли громада хоче перемістити елемент з Інвентарю елементів, що потребують негайної охорони, до Інвентарю елементів нематеріальної культурної спадщини, звертається до Одеського обласного центру української культури з клопотанням. Таке подання після технічної перевірки передається до Експертної ради для розгляду та прийняття рекомендацій, процедура подання відповідає загальній.
 6. У разі, якщо елемент під впливом загроз припинив існування, громада повідомляє про це Одеський обласний центр української культури, й за бажанням громади запис про елемент вилучається з Інвентарю, або переноситься до розділу «Інвентарю елементів, що потребують негайної охорони »
 7. ООЦУК перевіряє повноту поданого пакета документів, здійснює технічну перевірку електронних носіїв інформації, на яких містяться допоміжні матеріали.
 8. У разі подання документів не в повному обсязі, а форми, заповнені через Інтернет-інвентар, відповідають вимогам, ООЦУК у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня, наступного за днем надходження клопотання, просить додати документи. У випадку, коли документи подані не в повному обсязі та не в повному обсязі заповнений Інтернет-інвентар, такі подання до розгляду на найближчому засіданні не допускаються. Ініціатору повідомляється про помилки та можливість подати документи повторно у повному обсязі.
 9. Після отримання паперової версії вважається, що документи подані в повному обсязі, і Подання ставиться в порядок денний роботи ради.
 10. Експертна рада у строк, що не перевищує 45 днів з дати надходження пакета документів, розглядає подання, в разі потреби через Секретаря ради звертається до Ініціаторів з уточнюючими запитаннями.
 11. До роботи Експертної ради можуть залучатися інші фахівці, незалежні експерти, що не є членами Експертної ради.
 12. . Експертна рада на черговому засіданні на підставі поданих документів та експертного(их) висновку(ів) приймає рішення.

 

Ведення Інвентарю здійснює ООЦУК

Інвентар ведеться у паперовій формі та як Інтернет-інвентар.

Інтернет-інвентар оприлюднюється на офіційному веб-сайті http://oocuk.com.ua/ .

Інвентар елементів нематеріальної культурної спадщини  Одеської області затверджується наказом Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об»єктів культурної спадщини ОДА

Зберігання інформації про елементи НКС

 1. Інвентарні картки і допоміжні матеріали, рішення Експертної ради зберігаються в ООЦУК.
 2. Інвентарна картка, допоміжні матеріали та рішення щодо елемента НКС, включеного до Інвентарю, долучаються до відповідного запису Інтернет-інвентарю.
 3. Рішення щодо елемента НКС, виключеного з Інвентарю, розміщуються у відповідних розділах його електронної версії.

Моніторинг

 1. Моніторинг елементів, включених до Інвентарю, проводиться через 3 роки після включення елемента до Інвентарю, відповідно до Методики оприлюдненій на сайті . http://oocuk.com.ua
 2. Результати моніторингу оприлюднюються на сайті http://oocuk.com.ua у розділі який стосується елемента