Відбувся семінар про результати проєкту ЮНЕСКО “Навчати та вчитися за допомогою живої спадщини”, який здійснювався в Україні у 2022-2023 рр. за підтримки Фонду ЮНЕСКО з допомоги культурно-історичній спадщині в надзвичайних умовах.

Дві школи від Одеської області: Одеський приватний ліцей ” Гармонія” і Біляївський ліцей №1 та Одеський обласний центр української культури долучилися до реалізації проєкту.

Проєкт закінчився для дітей успішно. Це самі круті діти і педагоги, з якими нам довелось працювати!

А що ж дав цей проєкт нам, яке значення мав для нас, людей, які займаються професійно вивченням, дослідженням НКС?

Найперше – ми зробили висновок, що через живу культуру, живі народні традиції, обряди, мову, ремесла, які є живим вічним джерелом педагогічної мудрості, зосередженням духовного життя народу, ми можемо навчати та виховувати підростаюче покоління.

По – друге: ми не тільки навчали, але також вчилися.

вчилися від своїх колег, які реалізовували подібні проекти в інших країнах, на вступному організаційному семінарі;

вчилися від дітей: спостерігали, як вони все сприймають, що їм цікаво, як правильно діяти, щоб зацікавити живою спадщиною і передати її наступним поколінням не з примусу, а свідомо.

Крім цього цей проєкт показав нам як на прикладі живої спадщини можна навчати дітей, які належать до різного культурного середовища. Адже діти дізнаються про конкретні практики, які не присутні в їхньому середовищі, вчаться бачити єдність в різноманітті. Це сприяє інклюзивності, толерантності, діалогу між учнями, а потім буде перенесене в доросле життя. Це також вчить правилам мирного співжиття в одному просторі.

Для нас, в Одеський області, яка є однією з найбільших територіально в Україні, і найбільшою в поліетнічному і полікультурному складі – це не просто важливо, це необхідно. Одеська область включає в себе 91 територівальну громаду, на її території проживає більше 130 національностей, і саме жива традиція, жива спадщина, традиційні ремесла сприяють громадянській і соціальній єдності та мирному співіснуванню.

Для Центру цей проєкт не закінчився: досвід роботи, методика, які напрацьовані в процесі реалізації проєкту ми будемо продовжувати і апробовувати в інших територіальних громадах та їх навчальних закладах.

Співпраця з Одеським приватним ліцеєм «Гармонія», який входить в мережу асоційованих шкіл ЮНЕСКО, Біляївським ліцеєм №1 буде тільки розвиватись і продовжуватися. І, виходячи з конкретних напрацювань, а також культурного різноманіття нашого регіону ми вже плануємо нові проєкти.