Запрошуємо до участі в конкурсі на здобуття обласної премії ім. Ростислава Палецького!

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну премію народних майстрів імені Ростислава Палецького

І. Загальні положення

1. Обласна премія народних майстрів імені Ростислава Палецького (далі – Премія) присуджується Одеською обласною державною адміністрацією з метою підтримки розвитку народного мистецтва, залучення широкого кола народних майстрів до відтворення і популяризації народно-ужиткового мистецтва, створення сприятливого середовища для соціалізації творчої особистості та стимулювання творчого потенціалу діячів культури і мистецтва, заохочення їх за особисті високі досягнення.

2. Премія присуджується щороку за номінаціями:

 “Декоративне та народне малярство”;

 “Художня тканина”;

 “Художні вироби з природніх матеріалів”;

 “Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва”.

3. Повторно Премія може присуджуватися не раніше, ніж через п’ять років після попереднього присудження.

4. Роботи на здобуття Премії подаються авторами Одеському обласному центру української культури до 26 березня, починаючи з 2015 року.

5. Лауреатів Премії визначає організаційний комітет (далі – Оргкомітет), який утворюється наказом начальника управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації. Кандидатури на розгляд Оргкомітету вносяться Одеським обласним центром української культури. Оргкомітет приймає рішення шляхом голосування. Рішення Оргкомітету оформляється протоколом.

6. Лауреати Премії відзначаються у двох номінаціях дипломами та грошовою нагородою в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті.

7. Премія присуджується розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації на підставі подання управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації згідно з протокольним рішенням Оргкомітету.

8. Строки вручення Премії визначаються управлінням культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації.

ІІ. Умови розгляду номінацій

2.1. Високий художній рівень виконання твору.

2.2. Тематика та вдала композиційна побудова твору.

2.3. Високий технічний рівень виконання твору (дотримання техніки та технології).

2.4. Характерні ознаки національних народних традицій з урахуванням знакової, числової, кольорової символіки.

2.5. Самобутність (індивідуальність) та новаторство твору.

*Вишивки в народному стилі (рушники, сорочки тощо) виконані на канві, акриловими нитками до розгляду не приймаються.

ІІІ. Вимоги до подання творів на здобуття Премії

3.1. Заява власника творів чи представника.

3.2. Автобіографія.

3.3. Скан паспорта та ідентифікаційного коду.

3.4. До розгляду представляються твори в оригіналі (від 5 од.). Кольорові фото цих творів (13х18) та текстовий опис.

3.5. Творчий здобуток за різні роки або текстовий опис на електронних носіях у форматі JPG або на DVD (або фото чи ксерокопію творів 13х18 у кількості не менше 20 шт.).

3.6. Описові матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (шрифт Тimes New Roman – 14 pt інтервал – 1,5) державною мовою.

3.7. Ксерокопії публікацій у ЗМІ.

3.8. Твори мають супроводжуватись відповідною атрибутикою (автор, назва твору, рік виконання, матеріал, розмір в см).

3.9. Твори повинні бути відповідно оформлені до експонування.

3. 10. Копії та повторення інших майстрів до розгляду не приймаються.

IV. Організаційний комітет

4.1. Для розгляду поданих документів, зазначених у розділі 3 цього Положення, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії створюється Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) у складі шести осіб та сьомої особи – відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях Оргкомітету без права голосу.

4.2. Оргкомітет очолює Голова. Персональний склад Оргкомітету затверджується щорічно наказом управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації.

4.4. Засідання Оргкомітету веде Голова або за його дорученням один з двох заступників.

4.5. Засідання Оргкомітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

4.6. Організаційне забезпечення роботи Оргкомітету, у тому числі прийом та підготовку документів, зазначених у пункті 3 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Оргкомітету.

* Тел. для довідок: 068-05– Димова Антоніна Іванівна, e-mail: antoninadi@ukr.net, зав. відділом декоративно-прикладного мистецтва ООЦУК